LED-TV Digital skyltning Matrix Videov鋑g Lamina/Kiosk Wave Direct Smart TV-Box
Lamina Screens Matrix Signo
Produkter
`- 
Varukorg
...är tom
Priserna visas
In.moms | Ex.moms
F鰎s鋖jningsvillkor
 Allm鋘na k鰌villkor  

1. K鰌
2. Leveranstid
3. Leveranss鋞t och fraktkostnad
4. Outl鰏ta paket
5. Betalning
6. 舗gerr鋞t
7. Garanti
8. Reklamationsr鋞t
9. Reklamation
10. Ansvarar f鰎 fel
11. Support
12. Pixelpolicy

 1. K鰌
   Vid best鋖lning 鰒er Internet tr鋐fas avtal om k鰌 f鰎st n鋜 SWEDX AB bekr鋐tat best鋖lningen till Kunden. Bekr鋐telsen g鰎s normalt senast 24 timmar efter att best鋖lningen mottagits. Efter fredag, helgdagsafton och helgdag sker bekr鋐telse senast klockan 18.00 f鰎sta f鰈jande vardag

   Orderns giltighet
   Order inl鋗nade via Internet 鋜 giltiga n鋜 orderbekr鋐telse 鋜 mottagen av kund. Orderbekr鋐telse s鋘ds ut via e-post. Vid best鋖lning per telefax eller brev s鋘ds tillsvarande orderbekr鋐telse skriftligt eller via e-post. Vid inl鋑gning av en order accepterar k鰌aren att f鰈ja SWEDX f鰎s鋖jningsvillkor. En order/best鋖lning 鋜 giltig tills det att varan 鋜 avbest鋖ld och att SWEDX skriftligen meddelat kunden (via e-post) om att ordern 鋜 annullerad

 2. Leveranstid
   Leverans av varor som finns p v錼t huvudlager sker normalt samma dag eller senast vardagen efter att vi har mottagit Din betalning

   I det fall en vara 鋜 slut s錶d, kan leveranstiden bli n錱ot l鋘gre. Meddelande om eventuella avvikelser f錼 Du i samband med orderbekr鋐telsen. Du har d givetvis r鋞t g鰎a en avbest鋖lning alternativt 鋘dra Din best鋖lning

 3. Leveranss鋞t och fraktkostnad
   SWEDX v鋖jer frakts鋞t och st錼 fria att v鋖ja fraktbolag. K鰌aren kan 鋠en sj鋖v v鋖ja 鰊skad fraktform. Eventuella merkostnader p grund av detta betalas av k鰌aren. Alla kostnader i f鰎bindelse med frakt betalas alltid av k鰌aren

   Fraktkostnaden redovisas i "kassan" innan Du bekr鋐tar Din best鋖lning

 4. Outl鰏ta paket
   F鰎 outl鰏ta paket debiteras frakt och expeditionsavgift p 450 kr

 5. Betalning
   Fakturera Mig: Vi erbjuder i samarbete med Klarna fakturering till privatpersoner och f鰎etag, med betalningsvillkor 14 dagar. En faktura f鰈jer med i paketet och du betalar enkelt till BankGiro eller PlusGiro. Leverans mot faktura sker enbart till folkbokf鰎d (privatpersoner) eller registrerad (f鰎etag) adress. Kreditgr鋘sen 鋜 flytande och ber鋕nas innan k鰌et avslutas. H鰃sta kreditgr鋘sen som medges 鋜 50 000 kr b錮e f鰎 privatpersoner och f鰎etag. F鰎enklad kreditpr鰒ning utan k鋘nedomskopia sker. Vid f鰎senad betalning utg錼 p錷innelseavgift med 50 kr, samt dr鰆sm錶sr鋘ta med 24% + g鋖lande referensr鋘ta. Vid fr錱or r鰎ande p錷innelseavgift/r鋘tor, kontakta Klarna. L鋝 mer om Klarna och tj鋘sten Fakturera mig!

   Delbetalning: Vi erbjuder i samarbete med Klarna m鰆lighet till delbetalning i 3, 6, 12 eller 36 m錸ader f鰎 belopp 鰒er 2000. Enkelt och smidigt! Du g鰎 din ans鰇an om delbetalning h鋜 i kassan i samband med ditt k鰌. Du f錼 genast besked om din ans鰇an beviljats och vi kan hantera ditt k鰌 omg錯nde. Skulle din ans鰇an inte bli beviljad kan du v鋖ja ett alternativt betalningss鋞t. Delbetalning 鋜 endast tillg鋘gligt f鰎 privatpersoner och ordern levereras enbart till din folkbokf鰎da adress. L鋝 mer om Klarna och tj鋘sten Dela upp betalningen!

   SWEDX erbjuder flera betalningsalternativ

   Betalning med konto/kreditkort: Anv鋘d v錼 on-line butik f鰎 att betala din best鋖lning via konto/kreditkort

   F鰎skottsbetalning V鋘ligen betala summan angiven i betalningsbekr鋐telsen till
   Bankkonto - SEB 5231-1023934 (Rekommenderas f鰎 snabbare orderhantering)
   Plusgiro 155237-1
   IBAN SEK SE8250000000052311023934
   IBAN USD SE2550000000055018216875
   IBAN EURO SE7850000000055018216891
   Bank Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
   Bank adress Box 4044. 102 61 Stockholm. SWEDEN
   Swift ESSESESS

 6. 舗gerr鋞t
   舗gerr鋞t - g鋖lande privatpersoner (g鋖ler endast postorder/Internetf鰎s鋖jning)
   SWEDX f鰈jer i Sverige reglerna i Konsumentk鰌lagen/Distansavtalslagen g鋖lande avbest鋖lning av k鰌. Du har som konsument 14 dagars 鰌pet k鰌, fr錸 det att du tagit emot varan. Varor skall returneras med post eller personligen kompletta och i originalf鰎packning och i samma tillst錸d som de levererades. Eventuell returporto f鰎 varan st錼 kunden f鰎

   Varor som returneras i enlighet med lagen om 錸gerr鋞t, varorna skall 錿ers鋘das i originalemballage med alla tillbeh鰎 i samma skick ni mottagit varan (förpackningen får öppnas och produkten kan testas). Om detta inte sker, kan det medf鰎a en f鰎l鋘gd behandlingstid tills dess att alla delar 鋜 tillbaka levererade. Vid retur av varor 鋜 det kunden som betalar retur fraktkostnaden. Vid korrekt genomf鰎d retur enligt Konsumentk鰌lagen , betalas varans fulla pris tillbaka med undantag f鰎 fraktkostnader . 舤erbetalning sker samma dag eller senast dagen efter det att vi godk鋘t 錿erk鰌et, beloppet s鋞ts in via v錼an bank till kundens bankkonto

   F鰎 all f鰎s鋖jning till annan en privatpersoner 鋜 det k鰌lagen som g鋖ler

 7. Garanti

   SWEDX s鋖jer alla produkter med 1 錼s garanti

   Vid anv鋘dning av LCD/LED-TV f鰎 kommersiellt bruk 鋜 garantin endast 3 m錸ader

   Observera att om kund, hos SWEDX, 錬eropar garanti p en produkt d鋜 produkten efter undersökning visar sig inte vara defekt, debiteras kunden 395 kr inkl.moms i unders鰇ningsavgift

   Vid 錬eropande av garanti (vid f鰎s鋖jning till annan 鋘 privatpersoner) 鋜 det kunden som ansvarar f鰎 att skicka produkten till SWEDX serviceavdelning

 8. Reklamationsr鋞t

   Enligt konsumentk鰌lagen har du r鋞t att reklamera fel i upp till 3 錼 f鰎 varor du har k鰌t efter den 1 april 2005. Du som k鰌are m錽te bevisa att ett fel p varan fanns redan vid k鰌et. Fel som uppkommer inom 6 m錸ader fr錸 k鰌tillf鋖let antas dock vara ett ursprungligt fel om inte s鋖jaren kan visa motsatsen. Reklamationsr鋞ten g鋖ler inte om felet beror p slitage eller felaktig anv鋘dning . Vid s錮ana fel f錼 du sj鋖v st f鰎 kostnaden f鰎 en eventuell reparation. Har felet sin grund i ett felaktigt handhavande (du har sj鋖v orsakat felet) eller d鋜 vi inte kan hitta n錱ot fel, kommer vi att debitera dig en unders鰇ningsavgift. Unders鰇ningsavgiften 鋜 f鰎 n鋜varande 395 kronor

 9. Reklamation
   Om en vara 鋜 felaktig (ang. transportskada, se nedan) b鰎 du reklamera den till SWEDX AB inom sk鋖ig tid samt p visst s鋞t returnera varan. Du b鰎 unders鰇a alla varor noggrant vid mottagandet f鰎 att f鰎vissa dig om att de 鋜 felfria och fungerar som de skall

   Vid reklamation b鰎 du kontakta SWEDX AB:s kundservice, och uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen f鰎 att f ett returnummer samt en f鰎betald fraktsedel f鰎 錿ers鋘dande av produkten (g鋖ler endast i Sverige). Syftet med returnumret 鋜 att underl鋞ta identifiering och administrering av 錿ers鋘dandet av varan

   Observera att erh錶lande av returnummer och fraktsedel ej 鋜 att likst鋖la med godk鋘d reklamation. Med anv鋘dande av det av SWEDX AB erh錶lna returnumret b鰎 varan tillst鋖las SWEDX AB inom 14 dagar fr錸 meddelandet av returnummer

   Returer b鰎 l鋗pligen 錿ers鋘das i originalf鰎packning eller annan f鰎 produkten l鋗plig f鰎packning. Eventuella transportskador till f鰈jd av bristf鋖lig f鰎packning debiteras dig som kund. SWEDX AB kontrollerar/testar ins鋘da varor i enlighet med din felbeskrivning, det 鋜 d鋜f鰎 en f鰎del om den 鋜 s utf鰎lig som m鰆ligt. Om varan befinnes vara felfri eller om felet inte g錼 p garantin eller reklamationsr鋞ten, s debiteras en avgift f鰎 att t鋍ka SWEDX AB:s kostnader f鰎 returen, samt 395 kr ink moms i unders鰇ningsavgift

   Transportskada b鰎 anm鋖as senast 7 dagar efter mottagandet till fraktbolaget och till SWEDX AB via e-post: support@swedx.com. Du b鰎 under inga omst鋘digheter l鰏a ut ett paket som ser skadat ut, 鋠en om du tror att inneh錶let 鋜 oskadat, utan du ska v鋑ra att ta emot paketet och reklamera skadan till fraktbolaget! Om du uppt鋍ker skadan f鰎st efter att du 鰌pnat paketet reklamerar du omedelbart till fraktbolaget. SWEDX AB 鰒erl錿er sin r鋞t till kunden att reklamera och kr鋠a ers鋞tning fr錸 fraktbolaget g鋖lande transportskador. Observera att det 鋜 kundens ansvar att reklamera skadan till fraktbolaget.

   F鰎 att g鰎a anm鋖an till SWEDX kundtj鋘st, klicka på den här länken

 10. Ansvarar f鰎 fel
   F鰎eligger fel som SWEDX AB ansvarar f鰎, 錿ar sig SWEDX AB att p egen bekostnad avhj鋖pa felet genom reparation, omleverans eller 錿erbetalning av k鰌eskillingen, om detta kan ske utan v鋝entlig kostnad eller ol鋑enhet f鰎 SWEDX AB

   SWEDX AB:s ansvar till f鰈jd av fel i vara 鋜 begr鋘sat till vad som anges i dessa allm鋘na f鰎s鋖jningsvillkor samt vad som anges i konsumentk鰌lagen (1990:932). SWEDX AB b鋜 inget direkt eller indirekt ansvar f鰎 till exempel - men ej begr鋘sat till - inkompatibilitet, leveransf鰎seningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, f鰎lust i n鋜ingsverksamhet, driftsavbrott, f鰎lust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada

 11. Support
 12. Pixelpolicy
   SWEDX till鋗par 3 pixelpolicyn f鰎 LCD/LED. Pixelpolicyn f鰎 respektive produkt finns under Pixelpolicy fliken i produktens sida. Nedan 鋜 l鋘kar till SWEDX pixelpolicy
   Pixelpolicy 1
   Pixelpolicy 2
   Pixelpolicy 3

 
Fortsätt
IMG_idealo Copyright © 2018 SWEDX