Köpvillkor

FörsäljningsvillkorAllmänna köpvillkor  

1. Köp
2. Leveranstid
3. Leveranssätt och fraktkostnad
4. Outlösta paket
5. Betalning
6. Ångerrätt
7. Garanti
8. Reklamationsrätt
9. Reklamation
10. Ansvar för fel
11. Support
12. Pixelpolicy
13. Tvist

 1. 1. Köp

    

   Vid beställning över Internet träffas avtal om köp först när SWEDX AB bekräftat beställningen till Kunden. Bekräftelsen görs normalt senast 24 timmar efter att beställningen mottagits. Efter fredag, helgdagsafton och helgdag sker bekräftelse senast klockan 18.00 första följande vardag

    

   Orderns giltighet: Order inlämnade via Internet är giltiga när orderbekräftelse är mottagen av kund. Orderbekräftelse sänds ut via e-post. Vid beställning per telefax eller brev sänds tillsvarande orderbekräftelse skriftligt eller via e-post. Vid inläggning av en order accepterar köparen att följa SWEDX försäljningsvillkor. En order/beställning är giltig tills det att varan är avbeställd och att SWEDX skriftligen meddelat kunden (via e-post) om att ordern är annullerad

    

 2. 2. Leveranstid

   

   Leverans av varor som finns på vårt huvudlager sker normalt samma dag eller senast vardagen efter att vi har mottagit Din betalning

    

   I det fall en vara är slut såld, kan leveranstiden bli något längre. Meddelande om eventuella avvikelser får Du i samband med orderbekräftelsen. Du har då givetvis rätt göra en avbeställning alternativt ändra Din beställning

    

 3. 3. Leveranssätt och fraktkostnad

   

   SWEDX väljer fraktsätt och står fria att välja fraktbolag. Köparen kan även själv välja önskad fraktform. Eventuella merkostnader på grund av detta betalas av köparen. Alla kostnader i förbindelse med frakt betalas alltid av köparen

    

   Fraktkostnaden redovisas i "kassan" innan Du bekräftar Din beställning

    

 4. 4. Outlösta paket

   

   För outlösta paket debiteras frakt och expeditionsavgift på 450 kr

    

 5. 5. Betalning

   

   Swish::

   Vänligen betala summa till 1230411496 och ange ditt ordernummer som meddelande

   Kredit/kontokortsbetalningar:

   Använd vår betaltjänst för att betala beställningen.

   Förskottsbetalning:

   Vänligen betala summan till: Bankkonto - SEB 5231-1023934 (Rekommenderas för snabbare orderhantering). Bank Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Bankadress Box 4044. 102 61 Stockholm, eller till Plusgiro 155237-1. Ange ditt ordernummer som meddelande

   Svea Faktura:

   Vid betalning via Svea faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot Svea faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga Svea fakturor är av SWEDX överlåtna till Svea Ekonomi AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

   Vänligen ange ditt ordernummer som betalningsreferens. Ordernumret anges i orderbekräftelsen som du får i ditt e-postmeddelande efter att du har bekräftat din beställning.

 6.  

 7. 6. Ångerrätt

   

   Ångerrätt - gällande privatpersoner (gäller endast postorder/Internetförsäljning) SWEDX följer i Sverige reglerna i Konsumentköplagen/Distansavtalslagen gällande avbeställning av köp och följer gällande lagar gällande försäljning i EU. Du har som konsument 14 dagars öppet köp, från det att du tagit emot varan. Varor skall returneras med post eller personligen kompletta och i originalförpackning och i samma tillstånd som de levererades. Eventuell returporto för varan står kunden för.

    

   Varor som returneras i enlighet med lagen om ångerrätt, varorna skall återsändas i originalemballage med alla tillbehör i samma skick ni mottagit varan (förpackningen får öppnas och produkten kan testas). Om detta inte sker, kan det medföra en förlängd behandlingstid tills dess att alla delar är tillbaka levererade. Vid retur av varor är det kunden som betalar retur fraktkostnaden. Vid korrekt genomförd retur enligt Konsumentköplagen , betalas varans fulla pris tillbaka med undantag för fraktkostnader . Återbetalning sker samma dag eller senast dagen efter det att vi godkänt återköpet, beloppet sätts in via våran bank till kundens bankkonto.

   För all försäljning till annan en privatpersoner är det köplagen som gäller.

    

 8. 7. Garanti

   

   SWEDX säljer alla produkter med 1 års garanti

   Vid användning av LCD/LED-TV (icke digital skyltning produkter) för kommersiellt bruk är garantin endast 3 månader

   Observera att om kund, hos SWEDX, åberopar garanti på en produkt där produkten efter undersökning visar sig inte vara defekt, debiteras kunden 650 kr inkl.moms i undersökningsavgift

   Vid åberopande av garanti (vid försäljning till annan än privatpersoner) är det kunden som ansvarar för att skicka produkten till SWEDX serviceavdelning

    

 9. 8. Reklamationsrätt

   

   Enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera fel i upp till 3 år för varor du har köpt efter den 1 april 2005. Du som köpare måste bevisa att ett fel på varan fanns redan vid köpet. Fel som uppkommer inom 6 månader från köptillfället antas dock vara ett ursprungligt fel om inte säljaren kan visa motsatsen. Reklamationsrätten gäller inte om felet beror på slitage eller felaktig användning . Vid sådana fel får du själv stå för kostnaden för en eventuell reparation. Har felet sin grund i ett felaktigt handhavande (du har själv orsakat felet) eller där vi inte kan hitta något fel, kommer vi att debitera dig en undersökningsavgift. Undersökningsavgiften är för närvarande 650 kronor

    

 10. 9. Reklamation

   

   Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) bör du reklamera den till SWEDX AB inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall

    

   Vid reklamation bör du kontakta SWEDX AB:s kundservice, och uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer samt en förbetald fraktsedel för återsändande av produkten (gäller endast i Sverige). Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återsändandet av varan

    

   Observera att erhållande av returnummer och fraktsedel ej är att likställa med godkänd reklamation. Med användande av det av SWEDX AB erhållna returnumret bör varan tillställas SWEDX AB inom 14 dagar från meddelandet av returnummer

    

   Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. SWEDX AB kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri eller om felet inte går på garantin eller reklamationsrätten, så debiteras en avgift för att täcka SWEDX AB:s kostnader för returen, samt 650 kr ink moms i undersökningsavgift

    

   Transportskada bör anmälas senast 7 dagar efter mottagandet till fraktbolaget och till SWEDX AB via e-post: support@swedx.com. Om en eller flera paket ser skadade ut (repor, hål och även mindre skador), även om du tror att innehållet är oskadat, då ska du säkerställa att det anmäls till fraktbolagets personal som levererar och säkerställa att personalen noterar skadan/skadorna innan kvittering/mottagning av leveransen. Om paketet ser oskadat ut och du ändå upptäcker en skada först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till fraktbolaget och SWEDX.

    

   För att göra anmälan till SWEDX kundtjänst, klicka på den här länken

    

 11. 10. Ansvar för fel

   

   Föreligger fel som SWEDX AB ansvarar för, åtar sig SWEDX AB att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för SWEDX AB

    

   SWEDX AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). SWEDX AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada

    

 12. 11. Support

   

 13. 12. Pixelpolicy

   

   SWEDX tillämpar 3 pixelpolicyn för LCD/LED. Pixelpolicyn för respektive produkt finns under Pixelpolicy fliken i produktens sida. Nedan är länkar till SWEDX pixelpolicy
   Pixelpolicy 1
   Pixelpolicy 2
   Pixelpolicy 3

    

 14. 13. Tvist

   

   På dessa villkor skall svensk rätt tillämpas