Allmänt förbehåll

SWEDX AB
Fagerstagatan 9
16353 Spånga
Sverige
Telefon: +46 8 4418444
Fax: 084418441
E-post: info@swedx.com

Moms ID: SE556528367701
VD: Jan Salloum

 

Ansvarsfriskrivning, Sekretess, upphovsrätt


Innehållet på denna webbplats är skyddad av upphovsrätten. Överföringen och användningen av data kräver skriftligt samtycke.
SWEDX AB ger ingen garanti för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Ansvarsbegränsningar som hänför sig till materiell eller immateriell natur, som orsakas av användningen eller användningen av den information som lämnats eller genom användning av felaktig och ofullständig information, är uteslutna, såvida det inte finns bevisligen avsiktligt eller grovt oaktsamt beteende.


SWEDX AB förklarar att det inte påverkar utformningen och innehållet på de externt länkade sidorna. Vid tidpunkten för länkningen var inget identifierbart olagligt innehåll synligt på de länkade sidorna. SWEDX AB har ingen inverkan på den aktuella och framtida utformningen av de länkade sidorna.
Varje gång en användare öppnar en webbplats lagras data om den aktiviteten. De lagrade data kommer endast att utvärderas för statistiska ändamål. En överföring till tredje part - utom i fall som föreskrivs i lag - sker inte. Personuppgifter (information om din identitet - till exempel ditt namn, e-postadress eller postadress) lagras, samlas och bearbetas endast när du tillhandahåller det. Det här är fallet om du skickar ett e-postmeddelande, begär informationmaterial eller kontakta oss. SWEDX AB använder din personuppgifter uteslutande för teknisk administration eller annan kommunikation med dig.